Nyquist, Conny (1886 - 1967) [sv]

Nyquist, Conny (svensk)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Arkitektur- och designcentrum (Museum) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
09.01.2015 20:31:47
12.01.2019 00:24:11
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/acc48b70-ba25-4844-bdb8-e357d289a97a | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Nyquist, Conny
Svensk

Fornavn
Conny
Svensk

Etternavn
Nyquist
Svensk

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
-Tidspunkt
10.01.1886
-Stedreferanse
--Sted
Død
04.12.1967

-Tidspunkt
04.12.1967
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Finsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Biografi

Utbildning: KTH 1906-1910, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Verksamhet: Arkitekt vid Stockholms rådhusbyggnad och vid Göteborgs posthusbyggnad.
Egen verksamhet i Stockholm 1910-1915, i Göteborg 1915-1929.
Tjänstgörande arkitekt utom stat vid Byggnadsstyrelsen från 1929.
Tillförordnad länsarkitekt i Värmland och Örebro län 1929-1936, länsarkitekt i Karlstad från 1936.

Tävlingar: Tekniska högskolan i Göteborg tillsammans med Arvid Fuhre, Hugo Jahnke och K Samuelson, motto Origo, 1:a pris.

Medlemskap: STF 1908-1930, Svenska Teknologföreningen.

Egna skrifter: Teknisk tidskrift/A, 1921 Tävling om Teknisk högskolan, Göteborg.

Verk ett urval:
Nord Handelsbanken, Göteborg 1921-1925, tillbyggnad Hamng 19-21 (tillsammans med A Fuhre).
Karlstad sparbank, Karlstad 1934, tillbyggnad V Kyrkog.

Svensk

Referanse
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan. Stockholm, 1937. Sid 813 och 1427.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Bankbyggande i Sverige. Stockholm, 1981.
Material i Arkitekturmuseets arkiv.
Svensk

Administrativ notat
Svensk