Nyquist, Conny (1886 - 1967) [sv]

Nyquist, Conny (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:31:47
20/07/2019 00:20:32
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/acc48b70-ba25-4844-bdb8-e357d289a97a | RDF/XML | JSON-LD
Name
Nyquist, Conny
Swedish

First name
Conny
Swedish

Last name
Nyquist
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
-Time
10.01.1886
-Place reference
--Place
Death
04.12.1967

-Time
04.12.1967
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: KTH 1906-1910, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Verksamhet: Arkitekt vid Stockholms rådhusbyggnad och vid Göteborgs posthusbyggnad.
Egen verksamhet i Stockholm 1910-1915, i Göteborg 1915-1929.
Tjänstgörande arkitekt utom stat vid Byggnadsstyrelsen från 1929.
Tillförordnad länsarkitekt i Värmland och Örebro län 1929-1936, länsarkitekt i Karlstad från 1936.

Tävlingar: Tekniska högskolan i Göteborg tillsammans med Arvid Fuhre, Hugo Jahnke och K Samuelson, motto Origo, 1:a pris.

Medlemskap: STF 1908-1930, Svenska Teknologföreningen.

Egna skrifter: Teknisk tidskrift/A, 1921 Tävling om Teknisk högskolan, Göteborg.

Verk ett urval:
Nord Handelsbanken, Göteborg 1921-1925, tillbyggnad Hamng 19-21 (tillsammans med A Fuhre).
Karlstad sparbank, Karlstad 1934, tillbyggnad V Kyrkog.

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan. Stockholm, 1937. Sid 813 och 1427.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Bankbyggande i Sverige. Stockholm, 1981.
Material i Arkitekturmuseets arkiv.
Swedish

Editorial note
Swedish