Anderson, Henning (1888 - 1964)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 13:00:58
12.01.2019 01:23:29
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/ac32e5fa-6694-4246-b62e-16d836b78861 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Anderson, Henning
Bokmål

Fornavn
Henning
Bokmål

Etternavn
Anderson
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Fødsel
1888

-Tidspunkt
1888
Død
1964

-Tidspunkt
1964
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født i Kungsvall, Sverige 16.08.1888. Sønn av Emma og Karl A., g. 1918 m. Olga Lars(s)on, datter av fotograf L. E. L. Overtok sammen med henne svigerfarens firma som han hadde startet i 1910, og drev det med firmanavnet "Henning Anderson". (Firmaet og) negativarkiv fra (ca. 1915-60) ble i 1965 overtatt av fotograf Bjarne Wiseth. En del materiale skal befinne seg i museet på Stiklestad.

Virkested:
1919-1965 ca: Verdal.

Bokmål

Referanse
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980

Innherreds Folkebl./Verdalin 02.10.99
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål