Kaada & Nor-Hansen

Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Sist lagret
20.04.2015 10:38:11
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/ac04bc57-095f-42c1-88c6-c7eef7e3b8b6 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Kaada & Nor-Hansen
Bokmål

Relatert til
-Annen aktør
-Annen aktør
Referanse
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norsk fagfoto 11(1974) : 9, s. 266-269
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål