Boman, Klas (1866 - 1940) [sv]

Boman, Klas (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:31:41
13/07/2019 00:14:39
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/ab9d2e48-07e8-482b-b98e-dc448b69d3ec | RDF/XML | JSON-LD
Name
Boman, Klas
Swedish

First name
Klas
Swedish

Last name
Boman
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

-Time
15.05.1866
--Place
Death
-Time
02.06.1940
-Place reference
--Place
Swedish

Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: Hj Berwalds förberedande kurs 1887-1888.
KTH 1888-1892, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
FrKA 1892-1895, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.
A Tallbergs etsningskurs 1895-1896.

Verksamhet: Anställd hos Grahn, Hedman & Wasastjerna, Helsingfors 1896-1901.
Stadsarkitekt i Falun 1901-1932.

Medlemskap: STF 1887-1929, Svenska Teknologföreningen, styrelseledamot 1890-1891.

Verk ett urval:
Byggnader i Falun: Egnellska gården 1903; Stora Kopparbergs Bergslags AB:s kontor och arkiv 1904; Jernbergska huset 1904; Kontors- och butikshus, Åsgatan - Bergskolegränd 1905; Sparbank, Stadshusgränd 1906; Nya bergskolan 2 (Medborgarhuset) 1910 (rivet); Tingshus 1910; Brandstationen 1910-1911; Tillbyggnad av Stadshotellet 1914; Påbyggnad av Kronbergska / Münnichska gården, Stigareg, Engelbrektsg 1914; Västra folkskolan 1915; Kopparbergs läns sparbank 1924-1926; Villor.
Bullerforsens kraftstation.
Tingshus i Hedemora 1914.
Handelsbankens bank- och posthus i Mora 1919.
Göteborgs bank- och posthus i Orsa 1919.
Högbo sanatorium, Kopparberg 1914.
Västerbottens läns centralsanatorium i Hällnäs 1922.
Etsningar.

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 1. Födelseåren 1811 - 1884. Stockholm, 1937. Sid 303.
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan. Stockholm, 1937. Sid 1383.
Kruse, John: Svenskt porträttgalleri, band 20. Arkitekter, bildhuggare, målare, tecknare, grafiker, mönsterritare och konstindustrialister, med biografiska uppgifter. Stockholm, 1901. Sid 24.
Nybloms förlag (utgivare): Svenska konstnärer. Biografisk handbok. Stockholm, 1982.
Lilja, Gösta, Olsson, Bror och Svensson, Artur S (red): Tiotusen svenska konstnärers liv och verk. Svenskt konstnärslexikon, I - V. Malmö, 1952.
H8D 1916:540, 1926:526.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Bankbyggande i Sverige. Stockholm, 1981.
Kulturhistorisk byggnadsinventering och bevarandeplan för Falu innerstad, Falun 1982.
Granbom, Margareta: Klas Boman. Stadsarkitekt i Falun 1901-1932. 2001.
Swedish

Editorial note
Swedish