Laurentz, Johan (1851 - 1901) [sv]

Laurentz, Johan (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:31:40
15/06/2019 00:21:22
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/ab36f26b-8062-4b39-9680-2b847542b9c7 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Laurentz, Johan
Swedish

First name
Johan
Swedish

Last name
Laurentz
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
-Time
22.06.1851
-Place reference
--Place
Death
-Time
20.07.1901
-Place reference
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: TES 1867-1868, Teknisk Elementarskola i Örebro.
École Nationale des Arts décoratifs i Paris 1882-1884.
Konstakademien i Wien 1884-1886.

Verksamhet: Egen verksamhet i Stockholm.

Medlemskap: STF 1899-1901, Svenska Teknologföreningen.

Verk ett urval:
Västergötland, Oscar Fredriks församlingshydda, Göteborg 1898. Riven.
Florag 21 - Valhallav 92, Stockholm 1886-1887.
Florag 9 - Östermalmsg 44 och 46, Stockholm 1890-1893.
Strandv 17, Stockholm 1895.
Strandv 35-41, Stockholm 1889-1892.
LM Ericsson, Tuleg 15-19,Stockholm 1895-1900.
Separator, fabriks- och kontorsbyggnad, Stockholm 1895-1901, delvis rivet.
KFUM:s byggnad, Birger Jarlsg 35, Stockholm 1898.
Apoteks- och bostadshus, Götg 40, Stockholm 1889.
Norrmalmstorg 4, Stockholm 1892.
Svenska Lifförsäkringsaktiebolaget, Smålandsg 16, Stockholm 1898-1900.
Trefaldighetskyrkan, Majorsg 5-7, Stockholm 1893-1894 (fasad och inredning).
J Settervalls villa Finntorp vid Saltsjöbadsbanan 1897.
Kontorsbyggnad vid Gustafbergs porslinsfabrik 1897.
Affärs- och bostadshus, Stora torget, Sundsvall 1888.
Bostadshus, Övre slottsg 14C - St Olofsg 3, Uppsala 1896.
Restaurering av Riala kyrka, Uppland 1893, Närtuna kyrka, Uppland 1895 och av Ytterjärna kyrka, Södermanland 1896 m fl.
Tillsammans med E A Hedin: Sankt Matteuskyrkan, kv Fortuna, Ruddammsgatan 56 i Gävle 1879.
Förslag till tingshus, ej utfört, 1879.
Bethlehemskapellet, kv Buregården 8, S Centralgatan 9 i Gävle 1880.
Rettigs barnhem, Kungsbäcksvägen i Gävle 1880.

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 1. Födelseåren 1811 - 1884. Stockholm, 1937. Sid 140.
Kruse, John: Svenskt porträttgalleri, band 20. Arkitekter, bildhuggare, målare, tecknare, grafiker, mönsterritare och konstindustrialister, med biografiska uppgifter. Stockholm, 1901. Sid 99.
H8D 1901:736.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Tredje omarbetade upplagan, Stockholm, 1977.
Bergquist, Göran och Malmquist, Sune: Malmarna. En byggnadshistorisk undersökning utförd på uppdrag av Stockholms stads byggnadsnämnd. Del 1 och 2. Stockholm, 1969.
Hesselman, Georg: Historik över byggnadsyrket i Stockholm 1250 - 1950. uo, 1952.
Hesselman, Georg: Från skråhantverk till byggnadsindustri. Om husbyggen i Stockholm 1840 - 1940. Stockholm, 1945.
Hanaeus, Åke: Sundsvall - stad i centrum. Stockholm, 1974.
Ehn, Ola m fl: Stadsbildens framtid. Om konstnärligt och historiskt värdefull bebyggelse i Uppsala. Uppsala, Stockholm och Göteborg, 1964.
Material i Arkitekturmuseets arkiv.
Förteckning över arkitekter verksamma i Gälve, bilaga i brev från Birgitta Lundblad. Finns i Arkitekturmuseets dokumentationsarkiv.
Swedish

Editorial note
Swedish