Skari, Edvard Otto Rossing (1839 - 1903)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 13:00:25
12.01.2019 01:52:50
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/aa893510-9e17-4001-b1dc-00f8793e476b | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Skari, Edvard Otto Rossing
Bokmål

Fornavn
Edvard Otto Rossing
Bokmål

Etternavn
Skari
Bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
1839

-Tidspunkt
1839
Død
1903

-Tidspunkt
1903
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født 1839 i Christiania, død 08.12.1903 samme sted, oppvokst på Hadeland. Sønn av stortingsbud Hans Edvard Skari og Kristin Birgitte Fridtz. Marinemaler og ivrig fotograf. Noen av hans bilder fra Christiania kan sees på Oslobilder.net

Virkesteder:
0000-0000: Oslo

Bokmål

Referanse
Kilder:

Norsk kunstnerleksikon. B.3, 1986
Upublisert materiale i Preus museum (2012)
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål