Skari, Edvard Otto Rossing (1839 - 1903) [no]

Skari, Edvard Otto Rossing (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 13:00:25
22/06/2019 01:40:27
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/aa893510-9e17-4001-b1dc-00f8793e476b | RDF/XML | JSON-LD
Name
Skari, Edvard Otto Rossing
Norwegian bokmål

First name
Edvard Otto Rossing
Norwegian bokmål

Last name
Skari
Norwegian bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
1839

-Time
1839
Death
1903

-Time
1903
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Født 1839 i Christiania, død 08.12.1903 samme sted, oppvokst på Hadeland. Sønn av stortingsbud Hans Edvard Skari og Kristin Birgitte Fridtz. Marinemaler og ivrig fotograf. Noen av hans bilder fra Christiania kan sees på Oslobilder.net

Virkesteder:
0000-0000: Oslo

Norwegian bokmål

Reference
Kilder:

Norsk kunstnerleksikon. B.3, 1986
Upublisert materiale i Preus museum (2012)
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål