Røstad, Paul Andreas (1908 - 1986)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
26.10.2018 14:04:12
12.01.2019 01:50:48
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/a9efcb78-35eb-40dc-9d8b-e861f49cf153 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Røstad, Paul Andreas
Bokmål

Fornavn
Paul Andreas
Bokmål

Etternavn
Røstad
Bokmål

Alternative navn
Røstad, P. A.
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Fødsel
1908

-Tidspunkt
1908
Død
1986

-Tidspunkt
1986
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født 09.02.1908 i Strinda, død 02.07.1986 i Oslo. Han vokste opp på Ranheim og bodde senere i Oslo. Røstad reiste fra Nordkapp til Lindesnes og fotograferte landet til alle årstider og hans enorme arkiv dekket etter hvert hele Norge. Han leverte bilder til håndbøker og oppslagsverk og bøker om natur og friluftsliv, deriblandt årbøkene til Den Norske Turistforening.

Virkesteder:
0000-1986: Oslo

Bokmål

Har verk/objekter på
-Organisasjon/samling
Referanse
Kilder:
Norske fotosamlinger, 1989
Aftenposten 09.07.1986 (nekrolog)
Upublisert materiale i Preus museum (2012)
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål