FESTSPILLENE I BERGEN

Ansvarlig forvalter
Norges Postmuseum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Sist lagret
21.10.2015 10:22:11
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/a94a6ccc-5560-443e-b3ca-5d4a3b01461b | RDF/XML | JSON-LD
Navn
FESTSPILLENE I BERGEN
Bokmål

Historikk

FESTSPILLENE I BERGEN feltpoståpneri, under Bergen postktr., var i virksomhet i tiden 29.5. -- 14.6.1959. Sirk. 17, 4.6.1959.

Bokmål

Endringsnotat

Konvertert fra poststedsregisteret

Bokmål