Tre

wood (engelsk)

Sist lagret
12.12.2017 14:59:04
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/a941caca-bcfb-455d-9dfb-f89fdcf7e5f5 | RDF/XML | JSON-LD
Betegnelse
Tre
Bokmål

wood
Engelsk

Webbreferanse
Engelsk

Endringsnotat

Oversettelse av term til engelsk, exactMatch og kildehenvisning innført av Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, 17.02.2014 gjennom en importfil.

Bokmål