Nyqvist, Ivar (1868 - ) [sv]

Nyqvist, Ivar (svensk)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Arkitektur- och designcentrum (Museum) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
09.01.2015 20:00:03
12.01.2019 00:24:12
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/a8b307ec-86a7-43fe-8cb2-1f1658fa1786 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Nyqvist, Ivar
Svensk

Fornavn
Ivar
Svensk

Etternavn
Nyqvist
Svensk

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
24.06.1868 Hammars socken

-Tidspunkt
24.06.1868
-Stedreferanse
Hammars socken

--Sted (tekst)
Hammars socken
Svensk
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Finsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Biografi

Utbildning: Byggnadsyrkesskolan i Stockholm 1886-1889.

Verksamhet: Anställd som ritare hos arkitekt Hjalmar Kumlien 1889-1890.
Förste man vid hovintendent Axel Kumliens ritkontor 1890-1891.
Kontrollant och arbetschef vid länslasaretts-, skol- och fabriksbyggnader i bl.a. Borås, Linköping och Växjö (till vilka han även utfört ritningar).
Egen verksamhet från 1898.
Verkställande direktör och teknisk ledare för AB Arkitekt- och Byggnadsbyrån.

Andra uppdrag: Ledamot av exproprieringsnämnden samt besiktningsuppdrag för Kronan i egenskap av ojävig sakkunnig eller kronoombud från 1912.
Skiljeman och besiktningsman för Stockholms stads stadshusbyggnadskommitté.
Besiktnings- och värderingsman för Stockholms stads fastighetsnämnd.
Ledamot av Salsjöbadens byggnadsnämnd under ett flertal år.

Medlemskap: Stockholms byggmästareförening från 1904.

Verk ett urval:
Konstruerat och uppfört villabyggnader i Saltsjöbaden vid sekelskiftet 1900.
Utfört Saltsjöbadens badanstalt 1903.
Ett flertal bostadshus i Stockholm med omnejd 1906-1926.
Om- och tillbyggander av ett stort antal affärs- och bostadshus 1913-1928.

Svensk

Referanse
Stockholms byggmästareförening 1889-1929. Minnesskrift vid fyrtioårsjubileet 1929 (Stockholm 1929). Svenska teknologföreningen 1861-1936. Biografier. (Stockholm 1937).
Svensk