1362 HOSLE (Poståpneri)

Forretningstype
Ansvarlig forvalter
Norges Postmuseum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Sist lagret
03.11.2015 13:53:34
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/a8230d96-3fb1-4feb-8a14-9adca6b45b73 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
1362 HOSLE
Bokmål

Alternative navn
HOSLE
Bokmål

Etablering
01.04.1970 Bærum (Kommune)

-Tidspunkt
01.04.1970
-Stedreferanse
--Sted
Nedleggelse
31.05.1997

-Tidspunkt
31.05.1997
Kode
1362
Forretningstype
Bokmål

Historikk

HOSLE poståpneri, i Bærum kommune, Akershus fylke, under Adm.avd. i Oslo postdistrikt, ble opprettet den 1.4.1970. Sirk. 9, 2.4.1970.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk status av postkontor B fra 1.4.1974. Sirk. 12, 24.4.1974.

Fra 1.5.1979 omgjort til postkontor C. Sirk. 18, 8.5.1979.

Fra 1.9.1986 igjen endret til postktr. B. Sirk. 24, 8.8.1986.

Ved ny omorganisering av postkontorene ble postktr. fra 1.1.1989 lagt under Asker og Bærum postregion. Sirk. 1, 10.1.1989.

Postkontoret 1347 HOSLE ble lagt ned fra 1.6.1997. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 12, 15.5.1997.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk HOSLE nytt postnr 1362.

(1347 / 1362)
Poståpnere/styrere/mestere:
Postass. Johannes Arne Joranger midlt. 1.4.1970, fast 1.10.1971 (f.1949).
Posteksp. Jostein Simonsen (1.10.1979).
Posteksp. Shahid Muzaffar Shah 1.5.1981 (f.1951).
Postkass. Sissel Anita Moi vikar 1.11.1983, fast 1.5.1987 (f.1958).
Postelev Shahid Muzaffar Shah 1.9.1987 (f.1951).
Postmester (vikar) Sissel Anita Moi 1.6.1989 (f.1958).
Postmester Odd Roar Kristensen fra 1.8.1994.

Bokmål

Virksomhet
Poststed 01.04.1970 31.05.1997

-Type av virksomhet
Poststed
Bokmål

-Tidsperiode
01.04.1970 31.05.1997

--Tidligste tidspunkt
01.04.1970
--Seneste tidspunkt
31.05.1997
Endringsnotat

Konvertert fra poststedsregisteret

Bokmål