Kjellin, Fredrik Adolf (1872 - 1910) [sv]

Kjellin, Fredrik Adolf (svensk)

Uppfinnare i Sverige (Tekniska museet) [sv]

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Tekniska museet (Museum) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
Datasetets innehåll: samlingsinfo@tekniskamuseet.se [sv]
Personuppgifter: info@tekniskamuseet.se [sv]
Sist lagret
14.01.2019 13:16:12
12.01.2019 04:04:42
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/a7f952ca-ab63-496e-8ea7-5128d05e926b | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Kjellin, Fredrik Adolf
Svensk

Fornavn
Fredrik Adolf
Svensk

Etternavn
Kjellin
Svensk

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
27.04.1872

-Tidspunkt
27.04.1872
Død
30.12.1910

-Tidspunkt
30.12.1910
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Finsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Biografi

Fredrik Adolf Kjellin föddes den 27 april 1872. Han tog studenten vid Realläroverket i Stockholm och utexaminerades från Kungl Tekniska Högskolans fackavdelning för kemi 1893. Därefter biträdde han Gustaf de Laval med elektrolytisk zinkutvinning och för professor J G Wiborg med att utarbeta en metod för att mäta höga temperaturer. Sedan arbetade han med förbättringar av Luxlampan innan han 1899 kom till Gysinge där han utvecklade en metod för tillverkning av stål med hjälp av elektricitet. Den 18 mars 1900 framställdes det första götet med hjälp av elektromagnetiska spolar.

Svensk