Acetat

acetate film (engelsk)

Overordnet term
Sist lagret
09.01.2015 20:50:20
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/a75c5769-75d7-41ca-8414-df2d04f02fdd | RDF/XML | JSON-LD
Betegnelse
Acetat
Bokmål

acetate film
Engelsk

Overordnet term
Bokmål

Webbreferanse
Endringsnotat

Oversettelse av term til engelsk, exactMatch og kildehenvisning innført av Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, 17.02.2014 gjennom en importfil.

Bokmål