ACTIV

Beskrivelse
ACTIV
Nasjon: Norsk
Type: Bark
Byggested: Amerika(?)
Endelig skjebne: Strandet, vrak 1870 /11 ved Elbe-munningen
Skipstype
Ansvarlig forvalter
Norsk Maritimt Museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
23.11.2016 15:51:08
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/a6f86bbc-10ae-4d04-adcf-ac216e6c0de8 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
ACTIV
Bokmål

Beskrivelse
ACTIV
Nasjon: Norsk
Type: Bark
Byggested: Amerika(?)
Endelig skjebne: Strandet, vrak 1870 /11 ved Elbe-munningen
Bokmål

Teknisk beskrivelse
Materiale: Tre
Tonnasje:
145 1/2 cl
Bokmål

Skipstype
Bokmål

Svensk


Historikk

Hjemsted:

Kristiansand -1870

Skipsfører:

C. Christiansen -1870

Eier:

C. Christiansen -1870

Bokmål

Mål
Tonnasje: 145 1/2 commerce-lest

-Måltype
Bokmål

Svensk

-Verdi
145 1/2
-Enhet
Bokmål

Svensk

Bygget
? Amerika(?)

-Tidsperiode
?

--Tidligste tidspunkt
?
-Stedreferanse
Amerika(?)

--Sted (tekst)
Amerika(?)
Bokmål
Referanse
Malmstein-registeret
Bokmål

Administrativ notat
Informasjon konvertert fra Petter Malmsteins seilskipsregister 28.10.2016.
Bokmål