Lindegren, Sten (1906 - 1989) [sv]

Lindegren, Sten (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:31:51
13/07/2019 00:19:34
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/a60877fd-629f-474c-889d-7e46d60e0c6e | RDF/XML | JSON-LD
Name
Lindegren, Sten
Swedish

First name
Sten
Swedish

Last name
Lindegren
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
-Time
30.08.1906
-Place reference
--Place
Death
-Time
26.09.1989
-Place reference
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: Tekniska gymnasiet i Härnösand.
KTH 1935, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Verksamhet: Egen arkitektverksamhet 1936-1983 tillsammans med arkitekterna Stig Ancker och Bengt Gate, från 1967 AGL Arkitektkontor AB.
Byggnadsråd och byråchef i Byggnadsstyrelsen 1952-1955.
Slottsarkitekt för Kalmar och Borgholm 1964-1985.

Andra uppdrag: Sekreterare i SAR:s, Svenska Arkitekters Riksförbunds, och SSF:s, Svenska Slöjdföreningens, bostadsutredning från 1939.
1940 års civila byggnadsutredning.
Blandarredaktör.

Lärarverksamhet: Assistent till professor Eskil Sundahl vid KTH 1938, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Medlemskap: SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund.

Egna skrifter: Bostadsvanor och bostadsnormer, 1964.
Byggmästaren 1938:12 sid 113, Tävling om smyckning i krematoriet i Stockholm; ibid 1940:8 sid 120, Restaurang Regnbågen; ibid 1941:25 sid 324, Villa på Lidingö; ibid 1942:15 sid 199, Berns salonger; ibid 1943:4 sid 56, Fritidsstuga på Käringholmen; ibid 1944:1 sid 1, Dispositionsplan för Lidingö stad; ibid 1944:7 sid 124, Kv. Faktorn 2, Brännkyrka; ibid 1944:18 sid 323, Ett kontorshus; ibid 1945:8 sid 145, Bostäder för en industri i Mellansverige; ibid 1945:8 sid 161, Bostäder för Bolidens Gruvaktiebolag, Kristinebergs gruvor; ibid 1945:17 sid 330, Bostadsutredningens kök. Några synpunkter på planeringen av kök; ibid 1946:2 sid 25, Torsvikshöjden på Lidingö; ibid 1949:2 sid 35, Villa på Lidingö; ibid 1950:20 sid 402, Utsmyckning av några hyreshus i Stockholm; ibid 1951:24 sid 432, Hökarängen 5, Stockholm; ibid 1952-A:6 sid 135, Radhus vid Hersby Gärde, Lidingö; ibid 1955-A:11 sid 283, Hyreshus i Vällingby (kv. Platschefen); ibid 1957-A:5 sid 131, Nya kontorshus (planer). Svenska Metallindustriarbetarförbundet, Stockholm; ibid 1957-A:7 sid 170, Hotell i Stockholm. Apollonia; 1959-A:7 sid 170, Kontorshus i Stockholm; 1960-A:11 sid 236, Bostadsområde i Uppsala, kv. Täljstenen.
Arkitektur 1963:7 sid 147, Bostadsområde på Norra Kvarngärdet i Uppsala; ibid 1967:3 sid 121, Affärs, -läkar- och kontorshus vid Odenplan; ibid 1968:9 sid 31, Postgirohuset i kvarteret Blåmannen, Stockholm. Arkitekt: Ancker Gate Lindegren arkitekter SAR, Stockholm, genom Sten Lindegren.

Verk ett urval:
Berns salonger, Berzelii park, Stockholm, restaurering, ny veranda 1942.
Bostadshus, punkthus, Bokbindarvägen 76, Hägerstensåsen, Stockholm, 1944.
Hotell, affärs- och kontorshus, Nybrogatan 53, Stockholm, 1954-1957.
Förbundshuset, Torsgatan 10, Stockholm 1955-1957.
Hässelby Strand centrum, Stockholm, för AB Stockholmshem 1958-1959.
EPA, Sergels torg 14, Stockholm, 1960-1962.
Kontorshus, Drottningholmsvägen 12, Stockholm, 1963-1965.
Läkarhus, Odengatan 69, Stockholm, 1964.
Skärholmens centrum, Stockholm, 1966-1968, tillsammans med flera andra arkitektkontor.
Postgirot, Klara norra kyrkogata 12-16, Stockholm, tillbyggnad 1968-1971, nybyggnad åt Drottninggatan 1976-1978.
Bostadsområde Torsvikshöjden, Lidingö, 1947.
Bostadsområde Norra Kvarngärdet, Uppsala, 1963.
Bostadsområdet Tybble, Örebro.
Radhus, Hersby Gärde, Lidingö.
Villor på Lidingö.
Sveriges ambassad i Dublin.

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan, sid 1497. Stockholm, 1937.
Löwgren, Eva (red): Vem är det. Svensk biografisk handbok 1973. Stockholm, 1972.
Marklund, Kari (red): Nationalencyklopedin. Höganäs, 1989 - .
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Fjärde omarbetade upplagan, Stockholm, 1988.
Lagerås, Lars: Solnas 1950-talsbebyggelse. Kulturminnesvården och Stadsarkitektkontoret, Solna stad, 2001.
Ancker, Gate, Lindegren - urval av arbeten 1936-1971, broschyr.
Dagens Nyheter 1989-10-13, nekrolog av Lennart Uhlin.
Sveriges Släktforskarförbund: CD-skivan Sveriges dödbok 1950-1999.
Material i Arkitekturmuseets arkiv.
Swedish

Editorial note
Swedish