Falkenberg, Fredrik (1865 - 1924) [sv]

Falkenberg, Fredrik (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:31:44
13/07/2019 00:16:17
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/a5e4f838-9f4c-4163-b11b-e334a0b5d5b8 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Falkenberg, Fredrik
Swedish

First name
Fredrik
Swedish

Last name
Falkenberg
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
19.11.1865 Köpenhamn

-Time
19.11.1865
-Place reference
Köpenhamn

--Place (text)
Köpenhamn
Swedish
Death
-Time
27.11.1924
-Place reference
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: Hj Berwalds förberedande kurs.
KTH 1885-1889, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
FrKA 1889-1892, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.

Verksamhet: Anställd hos Isak Gustaf Clason 1894-1895, bl a som föreståndare för Nordiska museets arkitektkontor och som kontrollant vid uppförandet av Hallwylska palatset i Stockholm.
Tjänstgörande arkitekt utom stat vid Överintendentsämbetet (Byggnadsstyrelsen) 1902-1924.Resor: Italien, Tyskland, Spanien och Frankrike 1898-1892.

Medlemskap: STF 1893-1924, Svenska Teknologföreningen.
KK 1895, Konstnärsklubben.

Egna skrifter: Teknisk tidskrift A, 1905, Höghammar (anstalt); ibid Förmansboställe i Arbrå; ibid år 1917, Ny kyrka i Skellefteå.

Verk ett urval:
Västerbotten, Norsjö (västra) kyrka, 1914–1917.
Hälsingland, Bergviks kyrka, Söderala sn 1914–1915.
Dalarna, Venjans kyrka, 1916–1917.
Västerbotten, Bureå kyrka, 1917–1920.
Småland, Ingatorps kyrka, 1914-1915.
Västergötland, Norra Kyrketorps kyrka, 1915-1916.
Uppland, Fundbo kyrka, 1897 (restaurering).
Restaurering av ett 70-tal kyrkor.
Gravkapell i Ljusdal, Ludvika, Klövsjö och Söderhamn.
Kyrkogårdsanläggning bl a i Ljusdal, Ludvika och Bureå.
Helsinglands enskilda bank i Sveg, Arbrå och Alfta 1907.
Anstalter bl a Höghammar, Bollnäs, Hälsingland 1905 och Bodaborg, Viskan, Medelpad 1912-1916.
Förmansboställe i Arbrå 1905.
Församlingshus i Söderhamn.
Församlingshus i Bergvik.
Landsstatshuset i Luleå, ombyggnad.
Hasse W Tullbergs tryckeri, Kungsbroplan 3, Stockholm 1908.
Östermalmsg 17, Stockholm 1910.

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 1. Födelseåren 1811 - 1884. Stockholm, 1937. Sid 295.
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan. Stockholm, 1937. Sid 1380.
Kruse, John: Svenskt porträttgalleri, band 20. Arkitekter, bildhuggare, målare, tecknare, grafiker, mönsterritare och konstindustrialister, med biografiska uppgifter. Stockholm, 1901. Sid 50.
Vennberg, Erik och Eklund, Pehr (red): Stockholms näringsliv. Del 1. Stockholm, 1924. Sid 65.
H8D 1924:174.
Byggmästaren - Tidskrift för arkitektur och byggnadsteknik. Upplaga A: Arkitektur, år 1924:290.
Lilja, Gösta, Olsson, Bror och Svensson, Artur S (red): Tiotusen svenska konstnärers liv och verk. Svenskt konstnärslexikon, I - V. Malmö, 1952.
Bergquist, Göran och Malmquist, Sune: Malmarna. En byggnadshistorisk undersökning utförd på uppdrag av Stockholms stads byggnadsnämnd. Del 1 och 2. Stockholm, 1969.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Bankbyggande i Sverige. Stockholm, 1981.
Hesselman, Georg: Historik över byggnadsyrket i Stockholm 1250 - 1950. uo, 1952.
Åman, Anders: Om den offentliga vården. Byggnader och verksamheter vid svenska vårdinstitutioner under 1800- och 1900-talen. En arkitekturhistorisk undersökning. Stockholm, 1976.
Eriksson, Sonja: Fredrik Falkenberg 1895-1924, 60-poängs uppsats vid Konstvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, VT 1996.
Material i Arkitekturmuseets arkiv.
Swedish

Editorial note
Swedish