AGAT (1876)

Beskrivelse
AGAT
Nasjon: Norsk
Type: Bark
Byggeår: 1876
Byggested: Porsgrunn, Norge
Skipstype
Ansvarlig forvalter
Norsk Maritimt Museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
23.11.2016 15:51:15
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/a36025be-4a7f-4036-aa87-35b5117f9d89 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
AGAT
Bokmål

Beskrivelse
AGAT
Nasjon: Norsk
Type: Bark
Byggeår: 1876
Byggested: Porsgrunn, Norge
Bokmål

Teknisk beskrivelse
Materiale: Tre
Tonnasje:
259 netto (?)
Bokmål

Skipstype
Bokmål

Svensk


Historikk

Hjemsted:

Porsgrunn

Skipsfører:

Thoresen

Bokmål

Mål
Tonnasje: 259 (?) nettoton

-Måltype
Bokmål

Svensk

-Verdi
259 (?)
-Enhet
Bokmål

Svensk

Bygget
1876 Porsgrunn, Norge
1876

-Tidsperiode
1876

--Tidligste tidspunkt
1876
-Datokommentar
1876
Bokmål

-Stedreferanse
Porsgrunn, Norge

--Sted (tekst)
Porsgrunn, Norge
Bokmål
Referanse
Malmstein-registeret
Bokmål

Administrativ notat
Informasjon konvertert fra Petter Malmsteins seilskipsregister 28.10.2016.
Bokmål