Edelsvärd, Adolf (1824 - 1919) [sv]

Edelsvärd, Adolf (svensk)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Arkitektur- och designcentrum (Museum) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
09.01.2015 20:32:56
16.03.2019 22:53:28
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/a2fd01bd-20d0-489d-a5a5-8f6f6b964ac2 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Edelsvärd, Adolf
Svensk

Fornavn
Adolf
Svensk

Etternavn
Edelsvärd
Svensk

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
-Tidspunkt
28.06.1824
-Stedreferanse
--Sted
Død
-Tidspunkt
15.10.1919
-Stedreferanse
--Sted
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Finsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Biografi

Utbildning: Kadettskolan vid Karlberg, Solna, 1838-1844.
Studier på kontinenten och i England 1850-1856.

Verksamhet: Fortifikationsingenjör, arkitekt.
Underlöjtnant vid Dalregementet 1844, Ingenjörskåren 1845, fortifikationsofficer, avsked som major 1864.
Egen arkitektverksamhet i Göteborg under 1850-talet, från 1860 i Stockholm.
Statens Järnvägars, SJ:s arkitekt 1855-1895, under denna tid ansvarig för 279 stationshus och drygt 5000 husbyggnader.
Arbetschef för Nationalmuseums uppförande, Stockholm, 1861.

Andra uppdrag: Stadsfullmäktig i Stockholm 1867-1887.
Deputerad i Stockholms stads brandstodsbolag 1881-1911.
Ledamot av Stockholms brandförsäkringskontors överstyrelse.
Nationalmusei nämnd för inköp av konstverk.

Lärarverksamhet: Lärare i matematik och teckning vid flera skolor, bl a Slöjdföreningens skola i Göteborg 1851-1855.Resor: Europa och England 1850-1856 (bl a studier av järnvägsstationer).

Medlemskap: Göteborgs konstförening 1854, ledamot av direktionen.
Slöjdföreningen i Göteborg, ledamot av styrelsen 1856.
Lantbruksakademien 1867.
FrKA 1871, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna, vice preses 1888-1902, preses 1902-1903.
KK, Konstnärsklubben.
SvKF 1898, Svenska Konstnärernas Förening.

Egna skrifter: Startade och var utgivare 1859-1866 för Tidskrift för byggnadskonst och ingeniörsvetenskap, tillsammans med Gustaf Nerman.
Landtbyggnadskonstens utveckling i Sverige under de senaste årtiondena, 1869.
Utförlig förteckning över tryckta arbeten, se Svenskt biografiskt lexikon.

Verk ett urval:
Centralstation, Göteborg, 1856.
Centralstation, Norrköping, 1865.
Centralstation, Uppsala, 1865.
Centralstation, Stockholm, 1869.
Centralstation, Malmö, banhallen, 1890.
Wijkska huset, Stora Hamngatan, Göteborg, 1853.
Cafépaviljong i Trädgårdsföreningen i Göteborg.
Barnhuset, Göteborg.
Cellfängelse, Göteborg.
Navigationsskolan, Göteborg.
Prinsessan Eugénies villa Fridhem, Gotland 1863.
Villa Williamshöjd för R Cronstedt i Jonsered.
Engelska kyrkan (S:t Andrews), Göteborg, 1855-1857.
S:ta Birgittas kapell, Klippan, Göteborg, 1856-1857.
Hagakyrkan, Göteborg 1858-1859. Efter engelska mönsterritningar.
Jonsereds kyrka, Partille socken, 1858-1860.
Trollhättans kyrka, Västergötland, 1860-1862.
Taxinge kyrka, Södermanland, 1862. Äldre delar.
Byggnader för Carnegieska bruken vid Klippan.
Arbetarebostäder för Dicksonska stiftelsen i Haga, Göteborg.
Fabriksbyggnader för Kampenhofs Spinnerifabrik i Uddevalla.
Pappfabrik i Munksjö.
Om- och nybyggnader vid en mängd större lantgods, bl a manbyggnad vid Ryholm och Gåsevadsholm.
Lantvillor.
Hotell i Sparreholm och Jönköping.
Skolor, bl a i Uddevalla och Jönköping.
Industriutställningsbyggnaden, Karlstad, 1862.
Provisorisk industriutställningsbyggnad, Kungsträdgården, Stockholm, 1866.
Ordnande av Riddarhusgården och uppförande av fristående flyglar, Stockholm, 1871.
Eget hus, Smålandsgatan 12, Stockholm, rivet.
Banexpeditionen, Norra Bantorget, Stockholm, 1895.

Svensk

Referanse
Svenskt biografiskt lexikon.
Bohman, Nils (red): Svenska män och kvinnor. Biografisk uppslagsbok, I - VIII. Stockholm, 1942.
Kruse, John: Svenskt porträttgalleri, band 20. Arkitekter, bildhuggare, målare, tecknare, grafiker, mönsterritare och konstindustrialister, med biografiska uppgifter. Stockholm, 1901. Sid 39.
Nordisk familjebok.
Marklund, Kari (red): Nationalencyklopedin. Höganäs, 1989 - .
Lilja, Gösta, Olsson, Bror och Svensson, Artur S (red): Tiotusen svenska konstnärers liv och verk. Svenskt konstnärslexikon, I - V. Malmö, 1952.
Wirulf, Berthold (red): Lexikon för konst. Bildkonst, arkitektur, konsthantverk, konstindustri, I - III. Stockholm, 1957.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Fjärde omarbetade upplagan, Stockholm, 1988.
Hesselman, Georg: Historik över byggnadsyrket i Stockholm 1250 - 1950. uo, 1952.
Hvar 8 dag 1902:205; ibid 1904:653; ibid 1914:616; ibid 1919:67.
Linde, Gunilla: Stationshus 1855-1895. A.W. Edelsvärd som järnvägsarkitekt. Svenska järnvägsklubbens skriftserie. nr 47. Stockholm, 1989.
Zusmanis, Vilma: A. W. Edelsvärds tre kyrkor i Göteborg. C2 uppsats vid Konstvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet, HT 1984.
Ullstad, Erland: Cedergrens arkiv. Ett byggmästararkiv från 1800-talets mitt. Stencil, Gislaved, augusti 1989.
Linde Bjur, Gunilla: Arkitekt vid industrialismens genombrott. Adolf Edelsvärd en yrkesbiografi. Doktorsavhandling, Göteborg 1999.
Inbundet album med Adolf Edelsvärds ritningar och fotografier 1845-1894 finns på Konsthögskolans Arkitekturskola. Det innehåller Vaxholms fästnings borggård 1845-1849, första Skandinaviska industriutställningen i Stockholm, byggnader vid Sveriges statsbanor 1855-1894, kyrkor 1856-1859, diverse byggnader 1851-1871, skisser till byggnader som ej kommit till utförande 1859-1863 samt Gustaf Adolfs torgs i Göteborg huvudfasad 1852.
Material i Arkitekturmuseets arkiv.
Svensk

Administrativ notat
Svensk