Løberg, Morten (1953 - )

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 13:00:04
12.01.2019 01:44:16
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/a27e1994-8e3e-44a6-b977-93586d1ceda0 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Løberg, Morten
Bokmål

Fornavn
Morten
Bokmål

Etternavn
Løberg
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
1953

-Tidspunkt
1953
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Løberg kommer fra Hamar og begynte tidlig å skrive for bladet Fotografi. Han har en lang merittliste som frilansfotograf og frilansjournalist. Han er medlem av Frilansklubben/NJ og har vært medlem av FFF. Løberg ble i 2007 tildelt prisen "Årets frilanser".

Virkested:
1970-0000: Oslo; Kjelsås

Bokmål

Referanse
Kilder:

Fotografi 9(1976) : 1, s. 42-43
Fotografi 21(1988) : 5, s. 26-30
Norske fotosamlinger, 1989
Fotografi 40(2007) : 7, s. 70
Fotografi 41(2008) : 1, s. 18-25. 7, s. 93
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål