Szacinski, Hulda (1845 - 1922)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 13:01:07
12.01.2019 01:56:13
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/a279e819-166f-44b4-b26f-ff040d14d6bf | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Szacinski, Hulda
Bokmål

Fornavn
Hulda
Bokmål

Etternavn
Szacinski
Bokmål

Alternative navn
Hansen, Hulda
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
1845

-Tidspunkt
1845
Død
1922

-Tidspunkt
1922
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født 16.09.1845 på Ladegaardsøen (Bygdøy i Christiania). Hennes pikenavn var Hulda Hansen. Hun gift med fotograf L. Szacinski 09.09.1871 og overtok ved hans død det firmaet han hadde startet i Christiania i slutten av 1860-årene, flyttet til Karl Johansgd. 20 og drev det med stor dyktighet til hun solgte det til Selmer Norland i 1916. Hun øket firmaets samling av medaljer og utmerkelser. Da hun deltok på Bergensutstillingen i 1898 averterte hun: "Grundlagt 1867. Medaljer i Wien 1873, Drammen 1873, Paris 1874, Filadelfia 1876, Kristiania 1883, Stockholm 1898 ", fikk også medaljer i Bergen 1898, Paris 1900 og Christiania 1905. Død 04.02.1922.

Virkested:
1894 ca-1916: Oslo

Bokmål

Referanse
Kilder:

Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Folketellingen for 1875 på Digitalarkivet
Upublisert materiale i Preus museum (2014)
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål