AIMABLE MARIA

Beskrivelse
AIMABLE MARIA
Nasjon: Norsk
Type: Skip
Skipstype
Ansvarlig forvalter
Norsk Maritimt Museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
23.11.2016 15:51:18
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/a20e5052-a5d9-448d-a42e-6334c7142336 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
AIMABLE MARIA
Bokmål

Beskrivelse
AIMABLE MARIA
Nasjon: Norsk
Type: Skip
Bokmål

Teknisk beskrivelse
Materiale: Tre
Tonnasje:
250 cl
Bokmål

Skipstype
Bokmål

Svensk

Engelsk

Mål
Tonnasje: 250 commerce-lest

-Måltype
Bokmål

Svensk

-Verdi
250
-Enhet
Bokmål

Svensk

Referanse
Malmstein-registeret
Bokmål

Administrativ notat
Informasjon konvertert fra Petter Malmsteins seilskipsregister 28.10.2016.
Bokmål