2852 LENSBYGDA (Brevhus II)

Forretningstype
Ansvarlig forvalter
Norges Postmuseum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Sist lagret
03.11.2015 13:54:53
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/a20242ca-8558-47e1-9c8c-db4fcfca3c53 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
2852 LENSBYGDA
Bokmål

Alternative navn
LENSBYGDA
Bokmål

Etablering
-Tidspunkt
01.11.1936
-Stedreferanse
--Sted
Nedleggelse
30.09.1986

-Tidspunkt
30.09.1986
Kode
2852
Forretningstype
Bokmål

Historikk

LENSBYGDA brevhus II, i Østre Toten herred, Opland fylke, under Gjøvik postkontor, ble opprettet den 1.11.1936. Sirk. 48, 23.12.1936.

Brevhuset fikk fra 1.4.1954 status av brevhus I. Sirk. 6, 18.3.1954.

Ble fra 1.9.1958 lagt under Lena postkontor. Sirk. 22, 22.8.1958.

2852 LENSBYGDA brevhus I P ble lagt ned fra 1.10.1986. Ny postadresse: 2850 LENA. Sirk. 24, 8.8.1986.

"Kronet posthorn"-stempel ble tilsendt i oktober 1936.

(2852)
Brevhusstyrer:
Einar Faraas 1.11.1936 (f. 1895).

Bokmål

Virksomhet
Poststed 01.11.1936 30.09.1986

-Type av virksomhet
Poststed
Bokmål

-Tidsperiode
01.11.1936 30.09.1986

--Tidligste tidspunkt
01.11.1936
--Seneste tidspunkt
30.09.1986
Endringsnotat

Konvertert fra poststedsregisteret

Bokmål