Ankenes (1855)

Sist lagret
09.01.2015 13:33:26
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/a1e3e014-0587-4eb3-b4a3-21767ff210bd | RDF/XML | JSON-LD
Betegnelse
Ankenes
Bokmål

Kode
1855