Hermansson, Gustaf (1864 - 1931) [sv]

Hermansson, Gustaf (svensk)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Arkitektur- och designcentrum (Museum) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
09.01.2015 20:32:46
12.01.2019 00:21:39
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/a0e367bb-23b1-4af9-9edd-1d15cd356a08 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Hermansson, Gustaf
Svensk

Fornavn
Gustaf
Svensk

Etternavn
Hermansson
Svensk

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
-Tidspunkt
09.10.1864
-Stedreferanse
--Sted
Død
-Tidspunkt
03.03.1931
-Stedreferanse
--Sted
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Finsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Biografi

Utbildning: Studentexamen i Stockholm 1882.
KTH 1882-1885, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
FrKA 1885-1888, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.

Verksamhet: Verksam i Sundsvall 1890-1897.
Stadsarkitekt i Sundsvall 1896-1897.
Arkitekt i Överintendentsämbetet 1897, intendent och byråchef i Överintendentsämbetet och Byggnadsstyrelsen 1917-1931 samt byggnadsråd i Byggnadsstyrelsen 1923-1925.Resor: Frankrike, Tyskland, Danmark, Sverige 1887-1888.

Medlemskap: STF 1882-1923, Svenska Teknologföreningen.

Egna skrifter: Hur bygger man en kyrka?, manuskript, kopia bl a i Arkitekturmuseets bibliotek.

Verk ett urval:
Sundsvalls kyrka, Medelpad, 1891–1894.
Asmundtorps kyrka, Skåne, 1895–1897.
Gustav Adolfs kyrka, Helsingborg, Skåne, 1893–1897.
Ovikens kyrka, Jämtland, 1903–1805.
Oscarskyrkan, Stockholm, 1897–1903.
Arvidsjaurs kyrka, Lappland, 1900–1902.
Sofia kyrka, Stockholm, 1902–1906.
Fällfors kyrka, Byske sn, Västerbotten, 1912–1913.
Holms kyrka, Medelpad, 1903–1904.
Alanäs kyrka, Jämtland, 1924–1928.
Ett flertal kyrkorestaureringar.
Medelpads Lutherska Missionsförsamling, Köpmangatan 2, Sundsvall 1891.
Sundsvalls sparbank, Östra Esplanaden 11 - Rådhusgatan, Sundsvall 1890-1892.
Skola, Sundsvall.
Sinnessjukhus, Sundsvall.
Ca 25 byggnader i Sundsvall (se stenstadsinventeringen).
Hyreshus, Timmermansgatan 2, Stockholm 1889.
PUB, Kungsgatan 45, Stockholm 1945, tillsammans med Cyrillus Johansson (fasad).
Villa för fabrikör J Berns, Östermalmsgatan 40, Stockholm 1904-1905.
Seminariebyggnader i Landskrona, Härnösand, Växjö, Luleå och Göteborg 1912.
Rådhus, Örnsköldsvik 1907.
Örnsköldsviks sparbank, Stora torget 2, Örnsköldsvik 1913.
Post- och telegrafbyggnad, Östersund.
Privathus, villor.

Svensk

Referanse
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 1. Födelseåren 1811 - 1884. Stockholm, 1937. Sid 285.
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan. Stockholm, 1937. Sid 1377.
Kruse, John: Svenskt porträttgalleri, band 20. Arkitekter, bildhuggare, målare, tecknare, grafiker, mönsterritare och konstindustrialister, med biografiska uppgifter. Stockholm, 1901. Sid 71.
Bohman, Nils (red): Svenska män och kvinnor. Biografisk uppslagsbok, I - VIII. Stockholm, 1942.
Höglund, Helge: Alfabetiskt register över kvarteren i stenstaden i Sundsvall. Tillhör stenstadsinventeringen. Sundsvall 1968.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Fjärde omarbetade upplagan, Stockholm 1988.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Bankbyggande i Sverige. Stockholm, 1981.
Bergquist, Göran och Malmquist, Sune: Malmarna. En byggnadshistorisk undersökning utförd på uppdrag av Stockholms stads byggnadsnämnd. Del 1 och 2. Stockholm, 1969.
Teknisk tidskrift - afdelning för byggnadskonst, år 1892 sid 241, Nytt folkskolehus i Sundsvall; ibid år 1893 sid 42, Flickskolan, Sundsvall (efter branden), Folkskolan, Sundsvall; ibid år 1893 sid 43, Kyrkan, Sundsvall; ibid år 1897 sid 132, Entrén till Djurgården i samband med utställningen; ibid år 1898 sid 125, Uppgång till Kärnan, Hälsingborg; ibid år 1900 sid 1, Ny kyrka i Katarina församling (Sofia); ibid år 1903 sid 75, Oscarskyrkan i Stockholm, påbörjad 1897.
Teknisk tidskrift - Arkitektur och dekorativ konst, år 1906 sid 101, Sofiakyrkan i Stockholm.
H8D 1914:44.
Material i Arkitekturmuseets arkiv.
Svensk

Administrativ notat
Svensk