Häckeberga Bygdeklubb (Förening) [sv]

Häckeberga Bygdeklubb (swedish)

Hembygdsförbund och -föreningar (Sveriges Hembygdsförbund) [sv]

Dataset owner
Sveriges Hembygdsförbund (SHF) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
05/10/2015 10:26:55
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/a058ab9b-ed27-4add-909c-a497ebe8ddea | RDF/XML | JSON-LD
Name
Häckeberga Bygdeklubb
Swedish

Type
English

Norwegian bokmål

Swedish

Place reference
-Place