Arn, Georg (1886 - ) [sv]

Arn, Georg (svensk)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Arkitektur- och designcentrum (Museum) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
09.01.2015 20:32:19
12.01.2019 00:13:55
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/9e87b65f-df4a-4133-8829-1f643656caf9 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Arn, Georg
Svensk

Fornavn
Georg
Svensk

Etternavn
Arn
Svensk

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
-Tidspunkt
30.12.1886
-Stedreferanse
--Sted
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Finsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Biografi

Utbildning: Studentexamen i Stockholm 1908.
KTH 1909-1913, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
KKH/A 1913-1915, Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.

Verksamhet: Anställd hos Sven Wallander, Sigurd Curman, Lars Israel Wahlman, S Malmström 1915-1919.
Extra ordinarie arkitekt i Stockholms stadsbyggnadsnämnd 1919.
Stadsarkitekt i Örebro 1919.

Medlemskap: STF 1919-1930, Svenska Teknologföreningen.
SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund.

Verk ett urval:
Byggnader i Örebro: Södra och norra prästgårdarna, Norra församlingshuset, Konserthus och stadsbibliotek 1929-1930, Kommunalt nämndhus 1930, Skolhus, bl a flickskola, Om- och tillbyggnad av Karolinska läroverket, Ålderdomshemmet, Entré till norra begravningsplatsen, Hyreshus 1920-1954.
Epidemisjukhus i Hallsberg.
Församlingshus i Nora m fl platser.

Svensk

Referanse
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan. Stockholm, 1937. Sid 795 och 1433.
Kulturnämnden [i Örebro kommun] (utgivare): Stadsbild i centrum. Kulturhistorisk byggnadsinventering i Örebro del 1. City. Örebro, uå.
Svensk

Administrativ notat
Svensk