4526 HELLEMOEN (Brevhus I)

Forretningstype
Ansvarlig forvalter
Norges Postmuseum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Sist lagret
03.11.2015 13:51:59
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/9e67b297-05b0-42ff-997f-8c5adbf74e5b | RDF/XML | JSON-LD
Navn
4526 HELLEMOEN
Bokmål

Alternative navn
HELLEMOEN
Bokmål

Etablering
01.01.1963 Audnedal (Kommune)

-Tidspunkt
01.01.1963
-Stedreferanse
--Sted
Nedleggelse
31.08.1969

-Tidspunkt
31.08.1969
Kode
4526
Forretningstype
Bokmål

Historikk

HELLEMOEN brevhus I, i Konsmo kommune. Vest-Agder fylke, under Mandal postktr., ble opprettet den 1.1.1963. Sirk. 50, 6.12.1962.

Brevhuset 4526 HELLEMOEN ble lagt ned fra 1.9.1969. Ny postadresse: 4525 KONSMO. Sirk. 26, 26.8.1969.

(4526)
Brevhusstyrer:
Landh. Sigurd Gudvin Strisland 1.1.1963 (f. 1916).

Bokmål

Virksomhet
Poststed 01.01.1963 31.08.1969

-Type av virksomhet
Poststed
Bokmål

-Tidsperiode
01.01.1963 31.08.1969

--Tidligste tidspunkt
01.01.1963
--Seneste tidspunkt
31.08.1969
Endringsnotat

Konvertert fra poststedsregisteret

Bokmål