Foss, John Charles August (1836 - 1884)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 12:58:24
12.01.2019 01:32:22
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/9e654d08-7b9c-4b32-896e-60e572843f0e | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Foss, John Charles August
Bokmål

Fornavn
John Charles August
Bokmål

Etternavn
Foss
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Fødsel
1836

-Tidspunkt
1836
Død
1884

-Tidspunkt
1884
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født i St. Croix, Vest India, i 1836.sønn av en norsk (dansk?) plantasje-eier. Fotograf og retoucheur, dessuten dyktig sprogmann (talte flytende tysk, fransk, engelsk og spansk), kjemiker, tegnelærer og taskenspiller. Brukte først i 1860 signaturen "J. C. A. Foss", senere "Charles Foss", ofte hadde han begge signaturene på samme bildet. 1.6.1869 overdrog han sitt atelier til Erik Olsen, som oppbevarte hans plater inntil de ble overtatt av Trondhjems Historiske Forening. Foss forlot i 1869 Norge og bosatte seg i 1870 i Chicago, USA. Senere flyttet han til Iowa, USA, hvor han livnærte seg som fotograf. Han døde 1.6.1884 i Angus, Greene county, Iowa.

Virkested:
1860-1870: Trondheim

Bokmål

Referanse
Kilde:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Røkke, Inger-Johanne Glasø: Trondhjems første fotografer, Trondhjemske samlinger, 1990
Upublisert materiale i Preus museum (2012)
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål