Foss, John Charles August (1836 - 1884) [no]

Foss, John Charles August (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 12:58:24
22/06/2019 01:23:33
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/9e654d08-7b9c-4b32-896e-60e572843f0e | RDF/XML | JSON-LD
Name
Foss, John Charles August
Norwegian bokmål

First name
John Charles August
Norwegian bokmål

Last name
Foss
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1836

-Time
1836
Death
1884

-Time
1884
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Født i St. Croix, Vest India, i 1836.sønn av en norsk (dansk?) plantasje-eier. Fotograf og retoucheur, dessuten dyktig sprogmann (talte flytende tysk, fransk, engelsk og spansk), kjemiker, tegnelærer og taskenspiller. Brukte først i 1860 signaturen "J. C. A. Foss", senere "Charles Foss", ofte hadde han begge signaturene på samme bildet. 1.6.1869 overdrog han sitt atelier til Erik Olsen, som oppbevarte hans plater inntil de ble overtatt av Trondhjems Historiske Forening. Foss forlot i 1869 Norge og bosatte seg i 1870 i Chicago, USA. Senere flyttet han til Iowa, USA, hvor han livnærte seg som fotograf. Han døde 1.6.1884 i Angus, Greene county, Iowa.

Virkested:
1860-1870: Trondheim

Norwegian bokmål

Reference
Kilde:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Røkke, Inger-Johanne Glasø: Trondhjems første fotografer, Trondhjemske samlinger, 1990
Upublisert materiale i Preus museum (2012)
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål