Rosen, Eric von (1879 - 1948) [sv]

Rosen, Eric von (svensk)

Beskrivelse
Eric von Rosen, född 1879, död 1948, greve, forskningsresande, etnograf. Resa till Lappland 1900 med Henric Horn af Åminne. [sv]
Ansvarlig forvalter
Statens museer för världskultur (Myndighet) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
08.05.2018 14:32:33
12.01.2019 03:04:33
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/9d51d079-6399-42fe-9d78-6e855eb0445f | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Rosen, Eric von
Svensk

Fornavn
Eric
Svensk

Etternavn
Rosen
Svensk

Alternative navn
von Rosen, Eric, Eric von Rosen
Svensk

Tittel
forskningsresande

-Tittel
forskningsresande
Svensk

greve

-Tittel
greve
Svensk

Beskrivelse
Eric von Rosen, född 1879, död 1948, greve, forskningsresande, etnograf. Resa till Lappland 1900 med Henric Horn af Åminne.
Svensk

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
1879

-Tidspunkt
1879
Død
1948

-Tidspunkt
1948
Biografi

Eric von Rosen, född 1879, död 1948, greve, forskningsresande, etnograf. Resa till Lappland 1900 med Henric Horn af Åminne. R. deltog i Chaco-Cordillera- expeditionen 1901-02, gjorde en längre resa till Vita Nilen 1909 samt organiserade Svenska Rhodesia-Kongo-expeditionen 1911-12, då han bl. a. i nuv. Zambia dokumenterade ett dittills okänt träskfolk, som han kallade "batwa". De bodde på gungflyen i Bangveolo-sjön. Från denna exp. hemförde R. och skänkte till Riksmuseet c:a 1.000 etnografiska föremål och en mindre men representativ dubblettsaml. till Göteborgs Museum. /US

Svensk

Forelder til
-Ektefelle
Fritt notat
Son Rosen, Björn von

-Overskrift
Son
Svensk

-Tekst
Rosen, Björn von
Svensk
Gift med Rosen, Mary von

-Overskrift
Gift med
Svensk

-Tekst
Rosen, Mary von
Svensk