1926 HOGSET (Brevhus I)

Forretningstype
Ansvarlig forvalter
Norges Postmuseum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Sist lagret
21.10.2015 10:12:34
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/9d3150ec-ce5a-4d3e-8a75-11470e382d8b | RDF/XML | JSON-LD
Navn
1926 HOGSET
Bokmål

Alternative navn
HOGSET
Bokmål

Etablering
01.10.1960 Sørum (Kommune)

-Tidspunkt
01.10.1960
-Stedreferanse
--Sted
Nedleggelse
31.08.1989

-Tidspunkt
31.08.1989
Kode
1926
Forretningstype
Bokmål

Historikk

HOGSET brevhus I, i Blaker kommune, Akershus fylke, under Lillestrøm postktr., ble opprettet den 1.10.1960. (Brevhusregister.)
Posten til/fra stedet ble sendt med landpostbudrute nr 480 Blaker -- Fjuk --Sandbakk.

1926 HOGSET brevhus I P ble lagt ned fra 1.9.1989. Ny postadresse: Hogset, 1925 BLAKER. Sirk. 30, 6.9.1989. Fra samme tid ble det opprettet en landpoststasjon med samme navnet.

(1926)
Brevhusstyrer:
Kjøpm. Oskar Hellne 1.10.1960 (f.1909).

Bokmål

Virksomhet
Poststed 01.10.1960 31.08.1989

-Type av virksomhet
Poststed
Bokmål

-Tidsperiode
01.10.1960 31.08.1989

--Tidligste tidspunkt
01.10.1960
--Seneste tidspunkt
31.08.1989
Endringsnotat

Konvertert fra poststedsregisteret

Bokmål