2689 RØYSHEIM (Brevhus II)

Forretningstype
Ansvarlig forvalter
Norges Postmuseum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Sist lagret
03.11.2015 13:54:53
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/9cde75e7-f85b-4fb3-853e-1fa11fcbfb10 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
2689 RØYSHEIM
Bokmål

Alternative navn
RØYSHEIM
Bokmål

Etablering
01.07.1960 Lom (Kommune)

-Tidspunkt
01.07.1960
-Stedreferanse
--Sted
Bokmål

Nedleggelse
09.06.1985

-Tidspunkt
09.06.1985
Kode
2689
Forretningstype
Bokmål

Historikk

RØYSHEIM brevhus II, i Lom herred, Oppland fylke, under Otta postkontor, ble opprettet den 1.7.1960 med sesong i tiden 10.6.--10.9. (Retting nr 3 til N.P. 1974.)

Brevhuset ble fra 1.5.1971 lagt under Lillehammer postområde. Sirk. 22, 29.4.1971

2689 RØYSHEIM brevhus I P, under Lillehammer postområde, ble lagt ned fra 10.6.1985. Ny postadresse: 2686 LOM. Kilde: Norges poststeder 1986, postkontor som er nedlagt siden 1.1.1981.

"Kronet posthorn"-stempel ble tilsendt den 27.6.1960.

(2689)
Brevhusstyrere:
Olav Røisheim 1.7.1960 (f. 1893).
Signe Røisheim 10.6.1965 (f. 1934).

Bokmål

Virksomhet
Poststed 01.07.1960 09.06.1985

-Type av virksomhet
Poststed
Bokmål

-Tidsperiode
01.07.1960 09.06.1985

--Tidligste tidspunkt
01.07.1960
--Seneste tidspunkt
09.06.1985
Endringsnotat

Konvertert fra poststedsregisteret

Bokmål