Skulptur

sculpture (visual work) (engelsk)

Sist lagret
09.01.2015 20:51:14
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/9bae8b09-5b69-4b99-837e-70bb07ee2bba | RDF/XML | JSON-LD
Betegnelse
Skulptur
Bokmål

sculpture (visual work)
Engelsk

Webbreferanse
Endringsnotat

Oversettelse av term til engelsk, exactMatch og kildehenvisning innført av Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, 17.02.2014 gjennom en importfil.

Bokmål