Pasch, Gustav Erik (1788 - 1862) [sv]

Pasch, Gustav Erik (swedish)

Inventors in Sweden (National Museum of Science and Technology)

Description
Gustaf Erik Pasch (född 1788, död 1862) uppfann säkerhetständstickan 1844 och det var så historien om den världsberömda ”svenska tändstickan” började. [sv]
Life role
Dataset owner
National Museum of Science and Technology (Museum) owns the information on this page
Contact information
Datasetets innehåll: samlingsinfo@tekniskamuseet.se [sv]
Personuppgifter: info@tekniskamuseet.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
14/01/2019 13:29:21
13/07/2019 04:02:35
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/9b7a30ce-3751-4e01-b2d7-4f18a5ab3714 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Pasch, Gustav Erik
Swedish

First name
Gustav
Swedish

Middle name
Erik
Swedish

Last name
Pasch
Swedish

Title
Uppfinnare

-Title
Uppfinnare
Swedish

Description
Gustaf Erik Pasch (född 1788, död 1862) uppfann säkerhetständstickan 1844 och det var så historien om den världsberömda ”svenska tändstickan” började.
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
03.09.1788

-Time
03.09.1788
Death
06.09.1862

-Time
06.09.1862
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Tändstickor är en gammal uppfinning. År 1670 upptäckte den tyske alkemisten Hennig Brand den gula fosforn. Det är ett extremt giftigt ämne som kan självantända i kontakt med luft. Tio år senare kom engelsmannen Robert Boyle på idén att blanda fosforn med svavel och skapade den första tändstickan som antändes genom att man repade dess huvud mot något föremål.

Den gula fosforn framställdes ur urin, men i mitten av 1700-talet började fosforn utvinnas ur benrester. Fosfortändstickor började produceras i större skala under 1830-talet. Problemet var att dessa självantände väldigt ofta och orsakade bränder. Dessutom var tändstickorna giftiga. Stora doser av gul fosfor var dödliga och långvarig kontakt med den ledde till att skelettet sprack. Människor som jobbade på tändsticksfabrikerna dog i förtid. Deras tänder lossnade, deras ben ruttnade och leder förstördes. Flera länder införde lagar som förbjöd tillverkning och användning av fosfortändstickor.

Den svenske kemisten Jöns Jacob Berzelius upptäckte att det gick att använda röd fosfor istället för gul. Den röda fosforn är ofarlig. Hans lärjunge Gustaf Erik Pasch (1788-1862) utvecklade idén och uppfann den första säkerhetständstickan. Gustaf Erik Pasch var en begåvad person som sysslade med många uppfinningar och blev professor vid Karolinska Institutet i Stockholm. Hans säkerhetständsticka hade ett huvud bestående av bindemedel och kemiska ämnen som reagerade med fosforn. Den röda fosforn fanns på ett plån på tändsticksasken. Säkerhetständstickan var inte giftig och kunde inte heller självantända.

1844 tog Gustaf Erik Pasch patent på sin uppfinning och säkerhetständstickorna började tillverkas på J.S. Bagges fabrik i Stockholm. Men det var svårt att framställa den röda fosforn och tändstickorna var ganska dyra. Dessutom blev plånen på askarna snabbt oanvändbara för att fosforn var av låg kvalitet. Gustaf Erik Paschs patent gällde bara i åtta år och under den tiden lyckades han inte lösa dessa problem. Tillverkningen av hans säkerhetständstickor varade inte så länge och han dog utfattig.

Det var bröderna Carl och Johan Lundström som sedan vidareutvecklade säkerhetständstickan och gjorde ”den svenska tändstickan” världsberömd.

Text: Alexandra Selivanova

Swedish

-Text
Lindqvist, Svante (1989). Gustaf Erik Pasch: säkerhetständstickans uppfinnare. Polhem. 1989
Swedish
-Text
Strömbäck, Lars (1993). Gustaf Erik Pasch, Göta kanal och bruket av hydrauliskt cement.. Polhem. 1993
Swedish
-Text
Gustaf Erik Pasch, Svenskt biografiskt lexikon
Swedish