Organisasjoner VIAF

Organisationer VIAF (svensk), Organizations VIAF (engelsk)

Beskrivelse

Organisasjoner fra VIAF.org som leggets til ved redigering.

Datasett
I drift
Status
15.01.2018 11:14:55
Innholdet oppdatert

URI
http://kulturnav.org/9b2c81d6-d0de-4119-b76a-9e1883711085
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
1 til 1 av 1 treff.
Industri
Navn
Organisasjoner VIAF
Bokmål

Organisationer VIAF
Svensk

Organizations VIAF
Engelsk

Beskrivelse
Organisasjoner fra VIAF.org som leggets til ved redigering.
Bokmål

Organisationer hämtade från VIAF.org tillagda av användare i KulturNav.
Svensk

Organizations added from VIAF.org
Engelsk

Datasett
Innholdet oppdatert
15.01.2018 11:14:55