AGANTYR (1843)

Beskrivelse
AGANTYR
ex canadisk MARY
Nasjon: Norsk
Type: Bark
Byggeår: 1843
Byggested: St. John, New Brunswick, Canada
Ombygging: Ombygget 1874
Skipstype
Ansvarlig forvalter
Norsk Maritimt Museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
23.11.2016 15:51:15
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/9b0d8fc7-d805-441e-8c39-59a4fd9c8927 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
AGANTYR
Bokmål

Annet navn
MARY canadisk

-Navn
MARY
Bokmål

-Spesifisert
canadisk
Bokmål

Beskrivelse
AGANTYR
ex canadisk MARY
Nasjon: Norsk
Type: Bark
Byggeår: 1843
Byggested: St. John, New Brunswick, Canada
Ombygging: Ombygget 1874
Bokmål

Teknisk beskrivelse
Materiale: Tre
Tonnasje:
348 cl
Bokmål

Skipstype
Bokmål

Svensk


Mål
Tonnasje: 348 commerce-lest

-Måltype
Bokmål

Svensk

-Verdi
348
-Enhet
Bokmål

Svensk

Bygget
1843 St. John, New Brunswick, Canada
1843

-Tidsperiode
1843

--Tidligste tidspunkt
1843
-Datokommentar
1843
Bokmål

-Stedreferanse
St. John, New Brunswick, Canada

--Sted (tekst)
St. John, New Brunswick, Canada
Bokmål
Referanse
Malmstein-registeret
Bokmål

Administrativ notat
Informasjon konvertert fra Petter Malmsteins seilskipsregister 28.10.2016.
Bokmål