Fiskeredskaper (Museumssenteret i Hordaland)

Mappetype
Abonnemangsmappe
22.05.2018 13:46:47
I drift
Status

URI
Må bli publisert, før URI er tilgjengelig
1 til 1 av 1 treff.
Status
I drift
Totalt antall poster
49
Innholdet oppdatert
17.01.2018 10:08:36
Ansvarlig forvalter
Museum Vest (Stiftelse, Museum) forvalter informasjonen på denne siden

Kategorier


Navn
Fiskeredskaper
Bokmål

Kode
FR
Primært språk
Bokmål

Nynorsk

Svensk

EngelskDatasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Mappetype