5741 VATNAHALSEN (Sesongbrevhus II)

Forretningstype
Ansvarlig forvalter
Norges Postmuseum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Sist lagret
21.10.2015 10:16:03
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/9a1e15f2-5e99-42e7-a904-5026818fb277 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
5741 VATNAHALSEN
Bokmål

Alternative navn
VATNAHALSEN
Bokmål

Etablering
01.09.1951 Aurland (Kommune)

-Tidspunkt
01.09.1951
-Stedreferanse
--Sted
Nedleggelse
14.08.1968

-Tidspunkt
14.08.1968
Kode
5741
Forretningstype
Historikk

VATNAHALSEN brevhus II, i Aurland herred, Sogn og Fjordane fylke, under Bergen postkontor, ble gjenopprettet fra 1.9.1951 med årlig sesong i periodene 10.2.--20.4. og 10.5.--20.9. Posten ble sendt med jernbane Finse -- Bergen. Sirk. 22, 20.9.1951.

Brevhuset ble fra 1.7.1953 lagt under Voss postkontor. Sirk. 17, 20.6.1953.

5741 VATNAHALSEN sesongbrevhus II P ble lagt ned fra 15.8.1968. Ny postadresse: 5740 MYRDAL. Kilde: Nedlagte poststeder og poststeder som har endret navn i tiden 1900--1981.

"Kronet posthorn"-stempel ble tilsendt i august 1951 og den 29.3.1960.

(5741)
Brevhusstyrer:
Guttorm Fretheim 1.9.1951 (f. 1916).

Bokmål

Virksomhet
Poststed 01.09.1951 14.08.1968

-Type av virksomhet
Poststed
Bokmål

-Tidsperiode
01.09.1951 14.08.1968

--Tidligste tidspunkt
01.09.1951
--Seneste tidspunkt
14.08.1968
Endringsnotat

Konvertert fra poststedsregisteret

Bokmål