Foto

Mappetype
Administrasjonsmappe
Ukjent
Status
21.06.2016 11:44:37
Innholdet oppdatert

URI
Må bli publisert, før URI er tilgjengelig
1 til 1 av 1 treff.
Status
I drift
Totalt antall poster
4728
Innholdet oppdatert
13.03.2018 14:27:43
Datasett
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Navn
Foto
Bokmål

Datasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Innholdet oppdatert
21.06.2016 11:44:37
Mappetype
Uuid
9a0f2be0-7784-43b9-95bf-b0cf920b44a2
ACL (rettigheter)
9a0f2be0-7784-43b9-95bf-b0cf920b44a2_SHARED
Totalt antall poster
4728


Antall poster med linkede data (Digitalt Museum)
0
Totalt antall linker fra Digitalt Museum
0

Anvends av (abonnement)
Deles i mapper

Redaktør
Granskere
Opprettet
25.02.2016 14:01:30
Sist lagret av

Sist lagret

Tidligere lagret
Tidpunkt Lagred av
Redaktør

Granskere