Foto

Mappetype
Administrasjonsmappe
Ukjent
Status
22.05.2018 13:46:47
Innholdet oppdatert

URI
Må bli publisert, før URI er tilgjengelig
1 til 1 av 1 treff.
Status
I drift
Totalt antall poster
4729
Innholdet oppdatert
23.03.2018 10:21:49
Datasett
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Navn
Foto
Bokmål

Datasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Innholdet oppdatert
22.05.2018 13:46:47
Mappetype