Helland Hansen, Bjørn (1877 - 1957)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
22.12.2017 10:24:56
12.01.2019 01:36:03
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/99d3b6be-7229-4eb8-87ca-c5061851a5e9 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Helland Hansen, Bjørn
Bokmål

Fornavn
Bjørn
Bokmål

Etternavn
Helland Hansen
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Fødsel
1877

-Tidspunkt
1877
Død
1957

-Tidspunkt
1957
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål