Elméus, Konrad (1868 - 1940) [sv]

Elméus, Konrad (svensk)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Arkitektur- och designcentrum (Museum) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
09.01.2015 20:33:00
12.01.2019 00:18:20
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/99a02b76-0b76-4888-89cf-951c9a49b3aa | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Elméus, Konrad
Svensk

Fornavn
Konrad
Svensk

Etternavn
Elméus
Svensk

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
-Tidspunkt
05.01.1868
-Stedreferanse
--Sted
Død
-Tidspunkt
07.04.1940
-Stedreferanse
--Sted
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Finsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Biografi

Utbildning: Byggnadsyrkesskolan i Stockholm 1887.
Examen i Hamburg 1888.

Verksamhet: Anställd hos C F Ekholm i Stockholm 1887.
Vid Rådhusbyggnadsbyrån i Hamburg 1888-1890.
Hos Chr Hehl i Hannover 1890-1893, hos L Müller i Strassburg 1893-1896.
Egen verksamhet i Stockholm från 1897.

Andra uppdrag: Ledamot av Stockholms skönhetsråd från 1921, av Stockholms stadsfullmäktige, Katarina församlings kyrkoråd, Stockholms kyrkogårdsnämnd mm.

Tävlingar: Östermalms nya folkskolebyggnad 1899, 1:a pris, ej utförd.Resor: Tyskland, Schweiz 1890-1896.
Italien, Frankrike, England 1896-1897.
England, Skottland och Belgien 1908 (på uppdrag av Folkskoleöverstyrelsen).

Egna skrifter: Excerpter rörande Katarina församling, bl a anteckningar om kyrkan 1654-1930 (inköpta av Stockholms stadsarkiv 1940).
Perioden 1915-1940 (Katarina diskussionsförening), Minnesskrift. Stockholm, 1940.
Redigering: Minnesskrift (Katarina diskussionsförening 50 år) Stockholm, 1940.

Verk ett urval:
Medarbetare vid St Johanniskyrkan i Hamburg 1890-1893 och vid Evangeliska Garnisonskyrkan i Strassburg 1893-1896.
Brännkyrka gravkapell, Stockholm 1898-1899.
Sofia folkskola,Stockholm 1905-1910.
Sofia församlingshus, Stockholm 1915-1917.
Engelbrekts folkskola, Stockholm 1899-1900 (med Ernst Hægglund).
Sofi Almquists samskola, Nybrog 19-21, Stockholm 1903-1905.
Skola vid Blommensberg (Brännkyrka), Stockholm 1899-1901.
Bostads- och affärshus i Stockholm, bl a Drottningg 77, 1904-1908, Hjorthagsv 15, 1912-1914, Sköldungag 6, 1912.
Villor i Stockholms omgivningar och i landsorten.
Dopkapell i Katarina k:a, Stockholm 1912.
Gravmonument på Stockholms norra begravningsplats.

Svensk

Referanse
Kruse, John: Svenskt porträttgalleri, band 20. Arkitekter, bildhuggare, målare, tecknare, grafiker, mönsterritare och konstindustrialister, med biografiska uppgifter. Stockholm, 1901. Sid 43.
H8D 1928:221.
Vennberg, Erik och Eklund, Pehr (red): Stockholms näringsliv. Del 1. Stockholm, 1924. Sid 56.
Svenskt biografiskt lexikon.
Bohman, Nils (red): Svenska män och kvinnor. Biografisk uppslagsbok, I - VIII. Stockholm, 1942.
Bergquist, Göran och Malmquist, Sune: Malmarna. En byggnadshistorisk undersökning utförd på uppdrag av Stockholms stads byggnadsnämnd. Del 1 och 2. Stockholm, 1969.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Tredje omarbetade upplagan, Stockholm, 1977.
Hesselman, Georg: Historik över byggnadsyrket i Stockholm 1250 - 1950. uo, 1952.
Hall, Thomas (red): Stenstadens arkitekter - Sju studier över arkitekternas verksamhet och betydelse vid utbyggnaden av Stockholms innerstad 1850 - 1930. Stockholm, 1981.
Teknisk tidskrift - afdelning för byggnadskonst, år 1899, Östermalms nya folkskolehus (tävl); ibid (utan år) Holmdahl, G: Ebba Brahes palats, förslag till restaurering, undertecknad. I Tengbom.
Svenska Dagbladet 1940-04-08, dödsruna.
Material i Arkitekturmuseets arkiv.
Svensk

Administrativ notat
Svensk