Kreüger, Henrik (1882 - ) [sv]

Kreüger, Henrik (svensk)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Arkitektur- och designcentrum (Museum) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
09.01.2015 20:32:23
16.03.2019 22:54:34
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/992c5cad-5202-4cd1-86a7-7162b9378747 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Kreüger, Henrik
Svensk

Fornavn
Henrik
Svensk

Etternavn
Kreüger
Svensk

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
24.06.1882 Kalmar (Stad) [sv]

-Tidspunkt
24.06.1882
-Stedreferanse
--Sted
Svensk

Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Finsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Biografi

Utbildning: Mogenhetsexamen i Kalmar 1900.
Examen från KTH, Kungliga Tekniska Högskolan 1904.

Verksamhet: Civilingenjör, konstruktör.
Anställd hos civilingenjör Fritz Söderbergh, Stockholm 1904-1908.
Egen verksamhet, H. Kreügers konsulterande ingenjörsfirma från 1908.

Andra uppdrag: Medlem av kommunikationsdepartementets fullmäktige 1921-1923,
Medlem av stadsfullmäktige i Stockholm 1923-1927.
Sakkunnig vid utarbetande av statliga normer för järnkonstruktioner, byggnadsverk i betong och armerad betong, samt för elektriska linjebyggnader.
Sakkunnig vid byggandet av järnvägsbroar över Årsta holmar och över Kymmene älv i Finland.
Ledamot av Lidingöbrostyrelsen, samt av styrelsen för Stockholms stadsbibliotek under tiden för dess byggande.
Filosofie hedersdoktor vid Uppsala universitet 1927.
Hedersledamot av Södra Sveriges byggnadstekniska samfund 1932.

Lärarverksamhet: Assistent vid KTH i allmän byggnadslära och byggnadsstatik, samt väg- och brobyggnadskonst 1905-1909.
Speciallärare i byggnadskonstruktionslära vid KTH 1909-1914.
Tf. professor i väg- och brobyggnadskonst 1909-1911.
Professor i brobyggnadsteknik 1914.
Prorektor 1927-1931, och rektor från 1931.

Medlemskap: LSTF. Ledamot av styrelsen för avdelning T 1919 och 1924-1925, vice ordförande för avdelning V 1928. Ledamot av föreningens styrelse 1930-1931.

Egna skrifter: Publicerat ett hundratal skrifter, däribland 'Byggnadsmaterialier' 1920 (i De tekniska vetenskaperna), 'Versuche über die Einwirkung von niedrigen Temperaturen auf das Erhärten des Zements' 1922 (Beton und Eisen), 'Utredning rörande klimatisk inverkan på byggnadsfasader' 1923 (IVA:s handlingar), 'Research into accoustic problems in buildings' 1924 (IVA:s handlingar), 'Det frostfria djupets läge på olika orter i Sverige' 1925 (IVA:s handlingar), 'Grundläggningar till hus- och brobyggnader' 1928 (De tekniska vetenskaperna, tills. med G. de Geer), 'Ljudisolering inom byggnader' 1934 (IVA:s handlingar, tills. med J-H Sager).

Verk ett urval:
Beräkningar och konstruktionsritningar till bl.a. Stockholms stadshus, Stockholms stadsbibliotek, Stockholms konserthus, Patent- och registreringsverket, Stockholms stadion, NK, Myrstedt & Sterns affärshus (första byggnaden med renodlad skelettkonstruktion).
Ett stort antal av telegrafverkets byggnader, samt radiotorn för Varbergs, Motala och Spånga radiostationer.
Flera publika byggnader och industrianläggningar runt om i landet.

Svensk

Referanse
Svenska Teknologföreningen 1861-1936. Biografier, del 1 (Stockholm 1937).
Stockholms byggnadsförening 100 år (Stockholm 1948).
Svensk

Administrativ notat
Svensk