Sellman, Ture (1888 - 1968) [sv]

Sellman, Ture (svensk)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Arkitektur- och designcentrum (Museum) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
17.05.2016 08:24:38
12.01.2019 00:26:18
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/986afdb1-e30d-4871-a8e4-1153a5c3af90 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Sellman, Ture
Svensk

Fornavn
Ture
Svensk

Mellomnavn
Karl, Axel
Svensk

Etternavn
Sellman
Svensk

Alternative navn
Sellman, Thure
Svensk

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
28.06.1888 Kattnäs

-Tidspunkt
28.06.1888
-Stedreferanse
Kattnäs

--Sted (tekst)
Kattnäs
Svensk
Død
Sveriges dödbok 1901-2013

-Tidspunkt
16.07.1968
-Stedreferanse
--Sted
-Kilde
Sveriges dödbok 1901-2013
Svensk

Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Finsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Biografi

Utbildning: KTH 1910-1914, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Verksamhet: Anställd hos Lars Israel Wahlman och Carl Bergsten.
Verksam i Stockholm från 1914, 1915-1918 med ingenjör Edv Keller med industribyggnadsbyrån.
Fotograf, domare i fototävlingar från 1920.
Grundare av fotofirman Sellmanfilm 1931 (betydande på färgfotograferingens område).

Andra uppdrag: Styrelseledamot i Södertörns frivilliga motorbåtsflottilj 1931-1942, flottiljchef 1939, chef för Södertörns sjövärnsflottilj 1940-1942.

Tävlingar: Förslag till Hovrättsbyggnad i Malmö, 1:a pris.
Förslag till arkitektonisk utformning av bro över Hammarbyleden 1917 tillsammans med B Lundahl, motto Balans 2, 1:a pris.
Förslag till ordnande av stations- och hotellområdena i Saltsjöbaden 1918, motto Columna, 3:e pris.
Förslag till Möllevångskyrkan i Malmö 1918, inköp.
Förslag till gravvårdstyper 1920, 2:a pris.Resor: Danmark, Tyskland och Italien 1919.

Medlemskap: STF 1916-1922, Svenska Teknologföreningen.
SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund.
Fotografiska föreningen i Stockholm.

Egna skrifter: Artiklar i Nordisk tidskrift för fotografi, från 1917.
Samtal om färgfotografi, 1942.
Byggmästaren 1925 sid 42, Nybyggnad å tomt nr 8 kv Valand; 1929 sid 59, Spekulationsbyggandets vådor.

Verk ett urval:
Ombyggnad, biblioteksinredning, entrétrappa, chaufförs- och trädgårdsmästarebostäder för envoyen Axel Wallenberg.
Laboratorium, ombyggnad av corps de logis vid Sällven för AB Skifferverken.
Disponentbostad för AB Remmar.
Ungkarlshem, kontorsbyggnad, laboratorium, affärskontor för A/S Porsa Kobbergruber (Norge).
Kontorsbyggnad för AB Astra, Södertälje.
Sommarvilla i Sunne för direktör O Svedlund.
Industriella anläggningar: Garveri och remfabrik, disponentbostad för AB Remmar, Stallarholmen, Södermanland; Laboratorium för AB Skifferverken och ombyggnad av corps de logis vid Sällven; Carl Gustavs stads gevärsfaktori i Eskilstuna; Grönkvists mekaniska verkstad i Katrineholm.
Perssons stick- och vävmaskiner, Alströmerg 22, Stockholm 1925, m fl.
Ett sjuttiotal bostadshus i Stockholm, bl a: Allhelgonag 7-9, 1935-1936 och Katarinastiftelsens bostadshus, Åsögatan 95, Stockholm 1933-1934.

Svensk

Samme som (intern)
Referanse
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan. Stockholm, 1937. Sid 874 och 1439.
Vennberg, Erik och Eklund, Pehr (red): Stockholms näringsliv. Del 1. Stockholm, 1924. Sid 120.
Svenska Arkitekters Riksförbund (SAR). Matriklar.
Bohman, Nils (red): Svenska män och kvinnor. Biografisk uppslagsbok, I - VIII. Stockholm, 1942.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Tredje omarbetade upplagan, Stockholm, 1977.
Bergquist, Göran och Malmquist, Sune: Malmarna. En byggnadshistorisk undersökning utförd på uppdrag av Stockholms stads byggnadsnämnd. Del 1 och 2. Stockholm, 1969.
Melander, Ulf: Ture Sellman och Katarinastiftelsens hus Åsögatan 95. Stockholms Universitet. Stockholm, 1993.
Blomberg, Anna: Ture Sellman - visionär eller krass realist. Uppsats i bebyggelsehistoria med byggnadsvård vid Konstvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, 1999.
Teknisk tidskrift - Arkitektur, år 1916 sid 7, Hovrättsbyggnad i Malmö; ibid år 1917 sid 178, Ny bro över Hammarbyleden; ibid år 1918 sid 172, Gönkvists gjuteri, Katrineholm. AB Remmares fabrik, Stallarholmen; ibid år 1919 sid 29, Möllevångskyrkan; ibid år 1919 sid 37, Saltsjöbadstävlingen.
Material i Arkitekturmuseets arkiv (Kreüger & Bärlin).
Svensk

Administrativ notat
Svensk