Thomhav (Thomhaw), C. Christensen (1857 - 1937)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 13:01:42
12.01.2019 01:56:39
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/97a7f800-f9aa-474b-beb8-6cdd70acf87f | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Thomhav (Thomhaw), C. Christensen
Bokmål

Fornavn
C. Christensen
Bokmål

Etternavn
Thomhav (Thomhaw)
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
1857

-Tidspunkt
1857
Død
1937

-Tidspunkt
1937
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født i Asserballe, Als 15.05.1857. Sønn av kådner Hans Christian T. (27.1.1793-) og Marie Christine Rasmussen. Fotograferte først i Odense i 1885 (hvor han deltok på en utstilling som oppfinner) og i Fredericia ca. 1890, kom så til Norge og slo seg ned i Christiania. Reiste endel rundt på bygdene og var storprodusent av kirkebilder (interiør og eksteriør) fra store deler av Sør-Norge. Fotograferte bl.a. Moster gamle kirke og Slidredomen i Vestre Slidre samt portretter av prestene i Slidre før 1899. I Hå fotograferte han kirkene i Nærbø, Varhug og Ogna i året 1900. På reisene fotograferte han også skoleklasser. Fotograferte også i Høland ca. 1894-1913. Det vites ikke om Thomhaw tok alle disse bildene på eget initiativ for å opprettholde levebrødet, eller om han reiste på oppdrag for andre. Kirkebildene hans var i alle fall populære. Averterte at han var "Indehaver af Rudes Plader 1883-1901 og af Brotnows Plader". Endel av disse platene ble overlatt RA før 12.5.1964. På Bergensutstillingen i 1898 stilte han ut "Fotografier, fotografiapparater m.m.".

Virkested:
1894 ca-1913: Høland
1905: Oslo; Kirkegaden 35
1894-1937: Oslo

Bokmål

Referanse
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Skorgevik, Kjell: Fotografer i Ålesund i glassplatenes tid, 1985
Oppland Arbeiderblad 23.01.1987
Østfold fylkes billedarkiv, 1992
Nes, Trygve: Hjartdal i bilder, Skien 1992
Risa, Lisabet: Bilete frå Hå, 1990
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål