Suite

suite (print grouping) (engelsk)

Sist lagret
09.01.2015 20:49:42
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/956ed3b8-2af2-4675-983c-7b2993e732eb | RDF/XML | JSON-LD
Betegnelse
Suite
Bokmål

suite (print grouping)
Engelsk

Webbreferanse
Endringsnotat

Oversettelse av term til engelsk, exactMatch og kildehenvisning innført av Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, 17.02.2014 gjennom en importfil.

Bokmål