Andersson, Olaf (1835 - 1901)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
14.11.2017 15:23:17
12.01.2019 01:23:33
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/950d467b-fcd4-46ef-9600-c845ad5fe1e1 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Andersson, Olaf
Bokmål

Fornavn
Olaf
Bokmål

Etternavn
Andersson
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Fødsel
1835

-Tidspunkt
1835
Død
1901

-Tidspunkt
1901
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Død i Arvika, Sverige, 02.02.1901
Har på Gjøvik etterlatt seg mange bilder av byens borgerskap, men Gjøvik-perioden var neppe langvarig. Han fanges ikke opp av folketellingene, men han finnes i kirkeboka for Vardal i 1877. Da flyttet fotograf Olaf Andersson, 42 år, og kone Katarine Sophie, 38 år, til Charlottenberg i Sverige.

Virkested:
-1877: Gjøvik.

Bokmål

Referanse
Kilder:
Norland, Lissie: Gjøviks fotohistorie, Årbok for Gjøvik 1988
Upublisert materiale i Preus museum
Bokmål

Staving av etternavnet som Andersson, ikke Anderson, basert på visittkort-papp.
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål