Krogvold, Morten (1950 - )

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 13:02:29
12.01.2019 01:41:27
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/9500915b-d8ca-472c-9d96-56493e38ceff | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Krogvold, Morten
Bokmål

Fornavn
Morten
Bokmål

Etternavn
Krogvold
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
1950

-Tidspunkt
1950
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født 03.05.1950. Fotograflinjen ved Oslo yrkesskole 1973-74. Ansatt som fotograf ved Statens filmsentral siden 1971. Ble medlem av Forbundet Frie Fotografer i 1976 .Han har atelier i Akersgaten i Oslo (1988). I 1989 fikk han Fotografiprisen, utdelt av Norske Fagfotografers Fond. Han har hatt utallige utstillinger. Arbeider med portrett, reklame, dokumentar og diverse oppdrag. Lærer og foredragsholder. Han har holdt kurs og workshops i inn og utland. B.a. i Sør-Afrika i regi av Norsk Folkehjelp. Han er initiativtager til fotofestivalen Nordic Ligth i Kristiansund. Krogvold har utgitt en rekke bøker.

Virkested:

1971-0000: Oslo

Bokmål

Referanse
Kilder:

Fotografi 12(1979) : 12, s. 42-47
Norsk fotografisk tidsskrift 70(1984) : 1, s. 20-24
Fotografi 17(1984) : 4, s. 50-53, 79
Norsk fotografisk tidsskrift 73(1987) : 4, s. 10-13
Fotografi 21(1988) : 1, s. 50-53
Norske fotosamlinger, 1989
Fotografi 22(1989) : 8, s. 10
Norsk fotografisk tidsskrift 81(1994) : 1, s. 12-13, 36
Fotografi 28(1995) : 4, s. 38-41
Fotografi 30(1997) : 4, s. 38-43
Fotografi 39(2006) : 4, s. 8-16
Larsen, Peter og Sigrid Lien: Norsk fotohistorie, 2007
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål