Halvt nedsenkbart fartøy

Semi-submersiblefartyg (svensk), Semisubmersible (engelsk)

Beskrivelse
Vessels intended to operate nearly but not totally submerged, capable of adjusting draft by flooding and exhausting trim tanks. [en]
Overordnet term
Ansvarlig forvalter
Statens maritima museer (Myndighet) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
registrator@maritima.se [sv]
dataskyddsombud@maritima.se [sv]
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
01.06.2015 09:45:45
Hentet informasjon oppdatert 10.11.2018 04:14:41
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/939cd3e5-b277-4121-9a3f-175a1b4e220f | RDF/XML | JSON-LD
Betegnelse
Halvt nedsenkbart fartøy
Bokmål

Semi-submersiblefartyg
Svensk

Semisubmersible
Engelsk

Beskrivelse
Vessels intended to operate nearly but not totally submerged, capable of adjusting draft by flooding and exhausting trim tanks.
Engelsk

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Kategori
Bokmål

Typ
Svensk

Engelsk

-Linktekst
Getty Research Institute, Art & Architecture Thesaurus (AAT)
Engelsk