Beskrivelse
17de MAI
Nasjon: Norsk
Type: Slettopper
Endelig skjebne: Savnes 1843
Ansvarlig forvalter
Norsk Maritimt Museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
23.11.2016 15:51:03
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/92e39450-d46e-41c5-a81b-d1dc451059f2 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
17de MAI
Bokmål

Beskrivelse
17de MAI
Nasjon: Norsk
Type: Slettopper
Endelig skjebne: Savnes 1843
Bokmål

Teknisk beskrivelse
Materiale: Tre
Bokmål

Historikk

Hjemsted:

Kristiansund -1843

Skipsfører:

Ths. T. Lem -1843(+)

Eier:

Nic. H. Knudtzon -1843

Bokmål

Referanse
Malmstein-registeret
Bokmål

Administrativ notat
Informasjon konvertert fra Petter Malmsteins seilskipsregister 28.10.2016.
Bokmål