Edoff, John (1888 - ) [sv]

Edoff, John (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
January 9, 2015 8:31:52 PM CET
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/92d78305-87e3-4a4b-b3d7-412964d1a154 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Edoff, John
Swedish

First name
John
Swedish

Last name
Edoff
Swedish

Birth
-Time
08.12.1888
-Place reference
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: Studentexamen i Stockholm 1909.
KTH 1911-1915, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
KKH 1918-1920, Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.

Verksamhet: Anställd i Stockholm vid HSB från 1922, Hyresgästernas sparkasse och byggnadsföreningars riksförbundResor: Italien, Nordafrika, Spanien och Frankrike 1920-1922.

Medlemskap: STF 1918-1934, Svenska Teknologföreningen.

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan. Stockholm, 1937. Sid 854 och 1440.
Swedish

Editorial note
Swedish