Heiberg, Sverre (1912 - 1991)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 12:59:08
12.01.2019 01:35:52
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/91e41343-0ded-4068-a1bf-5bee1335e54d | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Heiberg, Sverre
Bokmål

Fornavn
Sverre
Bokmål

Etternavn
Heiberg
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
1912

-Tidspunkt
1912
Død
1991

-Tidspunkt
1991
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født i Elverum 04.07.1912, død 1991. Familien flyttet til Oslo i 1924 og etter eksamen artium i 1932 gikk Heiberg i fotograflære. Pressefotograf, var med og startet Norsk Pressebyrå som han drev fra 1932 til han i 1936 ble ansatt i Dagbladet. Her var han resten av sitt yrkesliv frem til 1988. Var under krigen i Aftenposten og NTB da Dagbladet ble stoppet. Hans arkiv ble overtatt av Oslo Bymuseum i 1989.

Virkested:
1932-1989: Oslo

Bokmål

Referanse
Kilde:

Fotografi 16(1981) : 1, s. 52-53
Skau, Enok m. fl. (red.): Norske pressefotografer, 1986.
Norsk fotografisk tidsskrift 77(1991) : 3, s. 22 (nekrolog)
Larsen, Peter og Sigrid Lien: Norsk fotohistorie, 2007
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål